Marmor


“Marmor är en natursten som används till de mesta interiörer i våra hem. Ett marmorgolv eller marmorbänk lyfter rummet och gör att det känns exklusivt. Bergarten känns ofta igen av den typiska marmoreringen”

Marmor är omkristalliserad kalksten som bildats genom hetta eller starkt tryck. Fördelning av kalcit och andra mineral ger upphov till det kännetecknande mönster, den s.k. marmoreringen.  Precis som kalksten så är marmor porösare än granit. Även denna natursten innehåller kalk och är således känslig för syror. Eventuella fläckar går dock att rätta till med rätt kunskap. Det är viktigt att man pratar med en kunnig stenleverantör innan man gör sina val.

Även marmor används flitigt till de mesta interiörer i våra hem och i offentliga miljöer. De flesta sorter är dock inte lämpliga att ha utomhus i vårt nordliga land.

Brun marmorbänkskiva och ljust kalkstensgolv i badrum