EXTERIÖR


Sten har använts som byggnadsmaterial i årtusenden. Det finns oändligt med möjligheter att använda natursten i trädgården, en mur av kalksten, en gång av gatsten eller kanske en staty av marmor. Prata med oss om dina idéer. Vi kan ordna det mesta inom natursten.

Naturstenens färg och ”personlighet” varierar kraftigt. Alla möjliga färger och kombinationer kan väljas. Försköna trädgården med en mur i granit eller med vackra stenplattor i en gång mot huset som avslutas med en massiv granittrappa.

Man kan använda sten till mycket för trädgårdens inredning. Många av naturstenarna är underhållsfria och tål alla väder. Pryd trädgården med fågelbad i kalksten, bänkar av granit, gångplattor av skiffer i gräsmattan. Funktionen blir samtidigt en prydnad för din trädgård. Nästan allt är möjligt att göra i natursten, det gäller bara att ha fantasi samt kunskap om stenens egenskaper.