Kalksten


Kalksten som golv är mycket vackert och slitstarkt material. Kalkstenen används flitigt i våra hem och i offentlig miljö. Stenen läggs bl.a. som golv, fönsterbänkar, badrumsskivor, bänkskivor och bordsskivor. I många offentliga byggnader så ligger kalksten på golven. Man kan se den i gamla stationshus, posthus, mm. När fastigheten sedan skall renoveras behålls oftast golven och ser som nya ut när de slipats av. Ett exempel är på Hotel Post i Göteborg där man behöll de vackra golven i Jämtlandskalksten som lades i början på 1900-talet.

Kalkstenen används även i våra trädgårdar som marksten till gångar, murar, som poolavtäckningar och trappor etc.

Kalksten är en sedimentär bergart. I många sedimentära bergarter ser man ofta fossiler tydligt.  Om man vill jämföra bergarter mot varandra så är kalkstenen porösare än graniten. Precis som marmor är den även känslig för syror, eftersom den innehåller kalk. Man skall ändå tänka på att kalksten och marmor ändå är väldigt hårda och tåliga material. Det handlar mycket om kunskap om materialet, hur det reagerar och hur det ska skötas. Tala gärna med oss om du vill veta mer om kalksten och andra bergarter.

 

Köksö i grå kalksten med två underlimmade vaskar