Kalksten


Kalksten som golv är mycket vackert och slitstarkt material. Kalkstenen används flitigt i våra hem och i offentlig miljö. Stenen läggs bl.a. som golv, fönsterbänkar, badrumsskivor, bänkskivor och bordsskivor. I många offentliga byggnader så ligger kalksten på golven. Man kan se den i gamla stationshus, posthus, mm. När fastigheten sedan skall renoveras behålls oftast golven och ser som nya ut när de slipats av. Ett exempel är på Hotel Post i Göteborg där man behöll de vackra golven i Jämtlandskalksten som lades i början på 1900-talet.

Kalkstenen används även i våra trädgårdar som marksten till gångar, murar,som poolavtäckningar och trappor etc.

Kalksten är en sedimentär bergart. I många sedimentära bergarter ser man ofta fossiler tydligt.  Kalkstenen är porösare än graniten. Precis som marmor är den även känslig för syror, eftersom den innehåller kalk.

 

Köksö i grå kalksten med två underlimmade vaskar