Kalksten


Kalksten är en sedimentär bergart. I många sedimentära bergarter ser man ofta fossiler tydligt.  Kalkstenen är porösare än graniten. Den är även känslig för syror, eftersom den innehåller kalk.

Kalkstenen används flitigt i våra hem och i offentlig miljö. Den läggs som golv, fönsterbänkar, badrumsskivor, bänkskivor och bordsskivor. Kalkstenen används även i våra trädgårdar som marksten till gångar, som poolavtäckningar, trappor etc.

Köksö i grå kalksten med två underlimmade vaskar