Trappor


En trappa och en gångväg är det första intrycket av ett hus. Trappan leder både in och ut. Det är det första intrycket av ett hem och det sista minnet när man går. En bred trappa med ett stort viloplan framför ytterdörren upplevs som inbjudande. Mer än en gäst kan då stå där utan att trängas.
Materialval är stort. Granit, skiffer, kalksten används flitigt till trappor samt andra ytor utomhus. De två vanligaste typerna av trappa utomhus är antingen en massiv blockstenstrappa eller en beklädd trappa, där man klär in en betongstomme.

Trappa i gråbrun kalksten med rundhuggna kanter
Granittrappa vid entré i mörkgrå natursten med gångar i granithällar och gatsten
Svängda trappsteg i entré av mörk flammad granit
Lång granittrappa i massiva steg med flammad ovansida och huggna kanter
Trappa och mur av fransk kalksten vid skjutdörrar