Mur & Fasad


En vacker mur av granit eller kalksten kan bli trädgårdens favorit. Den kan göras hög eller låg. Syftet med muren kan vara att dela av eller rama in eller att ta upp nivåskillnader. Att klä en fasad med natursten är ett klokt och långsiktigt val.
Det finns ett stort urval att välja mellan, exempelvis mursten i skiffer eller kalksten, huggen granit eller stora tillsågade bitar av marmor eller kalksten.

Utekök i bohusgranit med granitvask och kran från Axor
Väggfasad av bohusgranit i ett helt stycke med hängränna i koppar
Stenplattor av flammad kalksten monterade med olika längder och bredder på fasad