Granit


Till graniter räknas de hårda och beständiga bergarter med ursprung från jordens inre. Huvudmineralen är i allmänhet kvarts och fältspat samt glimmer. I en del sorter kan det finnas små porer, speciellt i grovkorninga sorter.

Graniten tål i allmänhet de sura ämnen som används i hemmet såsom citron, vinäger, vin osv. Starka syror såsom svavelsyra kan dock skada även dessa beständiga stensorter.

Graniten är mycket hård och repas ej i dagligt bruk. Den används ofta till olika inredningar, bl.a bänkskivor. Granit används också utomhus på fasader, i trappor, terrasser osv.

Granitbänkskivor i kök i terrakotta färgad melerad sten